Villa Marie

0735-22 00 89

Villa Marie Utsluss. En del av Villa Vita.

Villa Marie är ett drogfritt utslussboende. Vi arbetar utifrån ett flödesschema där det ingår olika skattningar och kartläggningar ex. ADL, fysisk funktionsbedömning, F.I.T.
ESL, samt återfallsprevention.

Kort om Villa Marie

Hos oss möter du behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, arbetsterapeut, undersköterskor med spetskompetens psykiatri, beteendevetare med flera.

Nya möjligheter

Hos oss erbjuds klienten en möjlighet att förändra sin livsstil. Genom delaktighet och medbestämmanderätt skapas förutsättningar till en fungerande och meningsfull vardag.

Bakgrund och erfarenhet

Personalen har en bakgrund och erfarenhet inom öppenvård psykiatri, behandlingshem, kriminalvård/frivård, vård & omsorg, SiS med mera

Samverkan

Vi samverkar med Regionen, Socialtjänsten och övriga myndigheter tillsammans med klienten.

Grund för verksamheten.

Behov av olika stöd

Klienter som kommer till oss har olika erfarenheter med sig av livet och därmed olika behov av stöd.

Kartlägga behov

Det är därför viktigt för oss att tillsammans med varje klient kartlägga behov av insatser.

Samverkar med klienten
Tillsammans med klienten samverkar vi med regionen, socialtjänsten och övriga myndigheter. Samt viktiga kontakter som finns kring klienten.
Vårdplaneringar och uppföljningsmöten
Gemensam plattform för denna samverkan sker ofta genom SIP-möten, vårdplaneringar och uppföljningsmöten, där syftet är att synkronisera insatserna kring klienten.