Villa Marie

0735-22 00 89

Tjänster

Villa Marie Utsluss erbjuder dygnsvård samt dagvård.

Hos oss erbjuds klienten en möjlighet att förändra sin livsstil. Genom delaktighet och medbestämmanderätt skapas förutsättningar till en fungerande och meningsfull vardag.

Hos oss finns också en beroendeterapeut med KBT inriktning som jobbar bl.a. med sorgbearbetning, parterapi med KTB inriktning och medicinsk yoga.

Villa Marie citat

Vi erbjuder

Kontaktmannaskap
Personal på plats dygnet runt
Stöd i att vidmakthålla drogfrihet
Stöd i ADL
Ökad självständighet
Stöd till sysselsättning
Motiverande samtal (MI)
Beroendeterapeut med KBT inriktning
Återfallsprevention (ÅP)
ESL
Arbetsterapeutiska
interventioner
Stöd i vård- och myndighetskontakter
Kartläggningar för eventuella stödbehov
Stöd i att bli delaktig i samhället
Klientcentrerat förhållningssätt
Stöd till eget boende
Villa Marie inredning
Villa Marie dialog
Villa Marie session
Villa Marie huset utifrån

Tillgång till personal alla dagar i veckan efter klientens behov.

Klienten har oavsett placeringsform tillgång till personal alla dagar i veckan efter klientens behov. Målet är att få en förbättrad livskvalitet, en ökad självständighet samt att vidmakthålla ett nyktert och drogfritt liv.

Målgruppen är kvinnor och män över 18 år med någon form av beroende/missbruksproblematik, psykosocialt problem samt personer som ingår i LARO programmet med mera. Den placerade klienten skrivs in under olika former och har oftast genomgått någon form av behandling eller insats gällande sin problematik innan placering på Villa Marie